თეონა იმერლიშვილი

ფინანსური დირექტორი

ტელ: 032 225 29 21

ელ-ფოსტა: hera.clinic@yahoo.com

ჩვენი პარტნიორები