თამარა აკიშბაია

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის ლაბორატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი,ექიმი ლაბორანტი

ჩვენი პარტნიორები