ქეთევან ხატიაშვილი

ქეთევან ხატიაშვილი

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის მთავარი ექთანი

ჩვენი პარტნიორები