ოჯახის სწორი დაგეგმვა

ოჯახის სწორი დაგეგმვა რჩება 21-ე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ მედიკო-სოციალურ პრობლემად. ოჯახის დაგეგმვა გულისხმობს:

არასასურველი ორსულობისგან თავიდან აცილებას.
შვილების სასურველი რაოდენობის ყოლას.
ორსულობებს შორის ინტერვალის რეგულირებას.
ბავშვის დაბადების დროის შერჩევას მშობლების ასაკის გათვალისწინებით.

ქალბატონებმა მშობიარობიდან 40 დღის შემდეგ, სასურველია, მიმართონ მეან-გინეკოლოგს და მიიღონ ინფორმაცია კონტრაცეფციის მეთოდების შესახებ, რათა აიცილონ თავიდან არასასურველი ორსულობა, რაც საშუალებას მოგვცემს შევამციროთ ხელოვნური აბორტით გამოწვეული გართულებები.

მარინარეხვიაშვილისრჩევები

მხოლოდ პაციენტის ერთგულებით

ჩვენი პარტნიორები