ნიკოლოზ ცეცხლაშვილი

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი

ტელ: 577041956

ჩვენი პარტნიორები