თეონა ბაღათურია

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის სამეანო დეპარტამენტის  მელოგინეთა განყოფილების  გამგე,ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ტელ: 599503800

ელ-ფოსტა: tbagaturia@live.com

ჩვენი პარტნიორები