ნათია დანელია

ნათია დანელია

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის  უფროსი ექიმი  ნეონატოლოგი

ჩვენი პარტნიორები