მერაბ მაღლაკელიძე

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის პროფესორი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ექიმი თერავპეტ-კარდიოლოგი

ტელ: 599168504

ჩვენი პარტნიორები