გელა მეცხვარიშვილი

მედიცინის დოქტორი, კლინიკა “ჰერა 2011” ნეონატალური სამსახურის უფროსი

ტელ: 599 305 151

ელ-ფოსტა: hera.clinic@yahoo.com

ჩვენი პარტნიორები