ეკატერინე ბაგრატიონი

ექიმი რადიოლოგი

სამუშაო დღეები: ოთხშაბათი

სამუშაო საათები: 10:00 -16:00

ტელ: 222 16 18

ჩვენი პარტნიორები