სამეანო განყოფილების სტაციონარული სერვისები

ფიზოლოგიური მშობიარობა (ნაადრევი,დროული, მენჯით წინმდებარეობით, ტყუპი ნაყოფით) პათოლოგიური მშობიარობა (ვაკუუმ-ექსტრაქცია, სამეანო მაშებით მშობიარობა) საკეისრო კვეთა ექსტრაპერიტონიალური (ფრანგული ამბულატორიული საკეისრო კვეთა) მელოგინეთა მეთვალყურეობა ლოგინობის ხანის გართულებების მართვა ორსულთა პათოლოგია (მოსალოდნელი ნაადრევი მშობიარობის, პრეეკლამფსია და სხვა ორსულთა პათოლოგიის მართვა).

ჩვენი პარტნიორები