ახალშობილთა რეანიმაცია

HERA NICU გაიხსნა 2012 წ, სამშობიარო ,, ჰერას 2011“ – ის ბაზაზე. იდეის ტრიგერი იყო სამშობიაროში პაციენტების რაოდენობის მკვეთრი მატება, ნაადრევი მშობიარების მზარდი წილი. მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის ერთობა, კლინიკის სათანადო აღჭურვა და მზაობა. მიზანი: პრობლემური ახალშობილებისათვის ადგილზე დროული დახმარების გაწევა , მათთვის მეტად სტრესული ღონისძიების – ტრანსპორტირების თავიდან აცილება (იგულისხმება სპეციალიზირებულ კლინიკაში გადაყვანა), დედისა და …

ჩვენი პარტნიორები