სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა 2011″ის გენარალური დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ტელ: 599582263

ელ-ფოსტა: iraklimacharadze@mail.ru

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის სამედიცინო დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ტელ: 599582919

ელ-ფოსტა: nodarzal@yahoo.com

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა 2011”-ის სამეანო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ტელ: 599566888

ელ-ფოსტა: soso_gogoberidze@yahoo.com

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის ფინანსური დირექტორი,ეკონომისტი

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის ნეონატალური დეპარტამენტის ხელმძვანელი,პროფესორი,მედიცინის დოქტორი,ექიმი ნეონატოლოგი

ტელ: 599305151

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის ქირურგიული სამსახურის ხელმძღვანელი.ექიმი ქირურგი,ექიმი უროლოგი,ექიმი ონკოლოგი

ტელ: 597520055

ელ-ფოსტა: Kobru@mail.ru

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის მიმღების სამსახურის უფროსი,ბრიგადის ხელმძღვანელი,ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ტელ: 599464748

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა 2011”-ის სამეანო ბლოკის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ტელ: 599923911

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის სამეანო დეპარტამენტის  მელოგინეთა განყოფილების  გამგე,ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ტელ: 599503800

ელ-ფოსტა: tbagaturia@live.com

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის პედიატრიული სამსახურის ხელმძღვანელი,ექიმი პედიატრი,ექიმი ნეონატოლოგი

ტელ: 577461114

სამედიცინო დაწესებულება “ჰერა-2011”-ის ნეონატალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე, ექიმი ნეონატოლოგი

ჩვენი პარტნიორები