ფასები

ნოზოლოგიის დასახელება ფასი:

 1. ფიზიოლოგიური მშობიარობა (მინიმალური პაკეტი) *(შეზღუდული რაოდენობა) – 650,00
 2. ფიზიოლოგიური მშობიარობა (3-იანი პალატა) – 800,00
 3. ფიზიოლოგიური მშობიარობა (2-იანი პალატა) – 900,00
 4. ფიზიოლოგიური მშობიარობა (1-იანი პალატა) – 1000,00
 5. ფიზიოლოგიური მშობიარობა (ლუქს-პალატა) – 1 500,00
 6. საკეისრო კვეთა (მინიმალური პაკეტი) *(შეზღუდული რაოდენობა) – 1000,00
 7. საკეისრო კვეთა (3-იანი პალატა) – 1 200,00
 8. საკეისრო კვეთა (2-იანი პალატა) – 1 250,00
 9. საკეისრო კვეთა (1-იანი პალატა) – 1 300,00
 10. საკეისრო კვეთა (ლუქს-პალატა) – 1 700,00
 11. ექსტრაპერიტონიალური (ფრანგული ამბულატორიული საკეისრო კვეთა) – დამატებით 850 ლარი.
 12. ექიმის აყვანა (ემატება ტარიფს) – 500
 13. საკეისრო კვეთის დროს ფალოპის მილების სტერილიზაცია (ემატება ტარიფს) – 250,00
 14. პათოლგიური ორულის მკურნალობა 1 ს/დ ემატება ფაქტიური ხარჯი – 100,00
 15. ეპიდურული გაუტკივარება ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს – 190,00
 16. ტყუპი ნაყოფის შემთხვევაში ტარიფს ემატება – 100,00
 17. ექიმის აყვანა სოსო ღოღობერიძე (ემატება ტარიფს) – 500,00
 18. სუროგატი დედის განსაკუთრებული მკურნალობა/მოვლა – 200,00

✔ ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში, პაციენტის მოთხოვნით ეპიდური გაუტკივარება 190 ლარი
✔ მომართვისას პაციენტს ეძლევა არჩევანის საშუალება, აირჩიოს კლინიკაში იმ მომენტისათვის არსებული თავისუფალი პალატა.

ჩვენი პარტნიორები