სამეანო განყოფილების სტაციონარული სერვისები

  • ფიზოლოგიური მშობიარობა (ნაადრევი,დროული, მენჯით წინმდებარეობით, ტყუპი ნაყოფით)
  • პათოლოგიური მშობიარობა (ვაკუუმ-ექსტრაქცია, სამეანო მაშებით მშობიარობა)
  • საკეისრო კვეთა
  • ექსტრაპერიტონიალური (ფრანგული ამბულატორიული საკეისრო კვეთა)
  • მელოგინეთა მეთვალყურეობა
  • ლოგინობის ხანის გართულებების მართვა
  • ორსულთა პათოლოგია (მოსალოდნელი ნაადრევი მშობიარობის, პრეეკლამფსია და სხვა ორსულთა პათოლოგიის მართვა).

ჩვენი პარტნიორები